Dobór właściwych ludzi do właściwych zadań drogą do poprawy efektywności

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym nieustannie stykamy się z ludźmi wykonującymi różne zadania. Niejednokrotnie my sami wyznaczamy ludziom zadania, które powinni wykonywać. W związku z tym każdy z nas z pewnością zaobserwował, że niektórzy ludzie wykonują daną czynność z łatwością, podczas gdy inni, aby osiągnąć ten sam rezultat muszą niekiedy ciężko nad sobą pracować.

Zależność tą zauważyli David Keirsey oraz Marilyn Bates już w latach 80`. W książce Please understand me: character & temperament types (1984) (4 miliony sprzedanych egzemplarzy) twierdzą oni, że ludzie posiadają różne temperamenty oraz typy charakterów, które przekładają się na naturalne talenty w pewnych dziedzinach lub ich brak. Co więcej według autorów niezależnie od tego ile wysiłku poświęcimy, aby te predyspozycje zmienić zda się to na marne. Bowiem cechy te są na tyle mocno zakorzenione w naszej osobowości, że na zawsze pozostają częścią nas.

Jak z kolei twierdzi, dyrektor zarządzający w firmie Synergy Leaders, Edward Kim1, gdy chodzi o wykorzystanie ludzkich talentów oraz ich rozwój, zastosowanie znajduje zasada 1X=10X oraz 10X=1X. Mówi ona o tym, że gdy włożymy wysiłek równy 1 w realizację zadań zgodnych z naszymi naturalnymi predyspozycjami osiągniemy rezultat równy 10-cio krotności tej inwestycji. I odwrotnie. Jeżeli angażujemy się w realizację zadania sprzecznego z naszymi predyspozycjami angażując energię równą 10 otrzymamy efekt równy odpowiednio 1.

Keirsey i Bates w wyniku przeprowadzonych badań stworzyli model zwany dziś Keirsey Temperament Sorter (KTS-II), służący do badania temperamentu oraz typu charakteru. Za pomocą KTS-II przebadało się ponad 40 milionów ludzi ze 140 różnych krajów. Metoda jest obecnie wykorzystywana m.in. przez firmy z listy Fortune 500, Global 1000 oraz rząd USA. 2

Keirsey Temperament Sorter 3

Ideą KTS-II jest określenie temperamentu oraz typu charakteru badanej osoby. Keirsey i Bates wyodrębnili następujące rodzaje temperamentów:

Tabela 1. Temperamenty i Typy charakteru

RZEMIEŚLNIK
(30-35% populacji)
Taktyka

STRAŻNIK
(40-45% populacji)
Logistyka

IDEALISTA
(15-20% populacji)
Dyplomacja

RACJONALISTA
(5-10% populacji)
Strategia

Promotor
Perswazja

Nadzorca
Egzekwowanie

Nauczyciel
Edukowanie

Marszałek Polowy
Mobilizacja/ Organizacja

Mistrz
Rzemiosło(Narzędzia)

Inspektor
Kontrolowanie

Opiekun
Przewodnictwo

MózgOperacji
Planowanie strategiczne

Performer
Demonstracja

Żywiciel
Gospodarność

Obrońca
Motywowanie

Wynalazca
Opracowywanie

Kompozytor
Synteza

Protektor
Dbałość o bezpieczeństwo

Uzdrowiciel
Pojednanie

Architekt
Projektowanie

Źródło: Profinance na podstawie: http://www.keirsey.com oraz Carla Zilka; Business Restructuring: An Action Template for Reducing Cost and Growing Profit; John Wiley and Sons, 2010

Zgodnie z powyższą tabelą każdy typ temperamentu oraz charakteru posiada cechy stanowiące jego naturalne predyspozycje. Rzemieślnicy charakteryzują się wysoko rozwiniętą inteligencją taktyczną; Strażnicy to inteligencja logistyczna, Idealiści – dyplomatyczna, a Racjonaliści specjalizują się w zagadnieniach natury strategicznej. Ponadto każdy typ charakteru w obrębie temperamentu również posiada właściwe dla siebie naturalne talenty.

Tak więc możnaby powiedzieć, że np. Racjonaliści posiadają rozwiniętą inteligencję strategiczną, ale w zależności od typu charaktery używają jej do mobilizowania zwolenników (Marszałek Polowy), planowania strategicznego (Mózg Operacji), itd.

 

Temperament vs. Sukces

Poniżej znajdują się przykłady sławnych ludzi oraz ich temperamentów:

  • Rzemieślnicy - Donald Trump (Promotor), Elvis Presley (Performer), Bruce Lee (Mistrz), Madonna (Promotor), Barbra Streisand (Kompozytor)
  • Strażnicy - Warren Buffett (Inspektor), Matka Teresa (Protektor), George Washington (Nadzorca), Larry King (Żywiciel)
  • Idealiści - Oprah Winfrey (Nauczyciel), Albert Schweintzer, Księżna Diana (Uzdrowiciel), Mohandas Gandhi (Opiekun), Charles Dickens (Obrońca)
  • Racjonaliści - Steve Jobs (Wynalazca), Jack Welch, Bill Gates (Marszałek Polowy), Albert Einstein (Architekt), Marie Curie (Architekt)

Głowa

Jak twierdzi Edward Kim z Synergy Leaders posiadanie naturalnych talentów w konkretnym obszarze nie oznacza, że dana osoba nie jest w stanie wykonywać czynności z innych obszarów. Oznacza to jedynie, że jeżeli chodzi o pewien zakres czynności to wykazuje ona ponadprzeciętne zdolności oraz efektywność. Dlatego też niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia menedżera, jak i samego pracownika jest wykonywanie zadań, do których jest się w szczególności predysponowanym.

Często wyobrażamy sobie, że ludzie sukcesu są po prostu ponadprzeciętnie uzdolnieni i tylko temu zawdzięczają swoje powodzenie. Podczas gdy kluczowym czynnikiem, który pomógł każdemu z nich osiągnąć szczyt jest działanie w obszarze, w którym posiadają naturalne talenty.

Weźmy za przykład czterech przedstawicieli różnych temperamentów: Donald Trump (Rzemieślnik), Warren Buffet (Strażnik), Oprah Winfrey (Idealista), Steve Jobs (Racjonalista). Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że Donald Trump słynący z umiejętności przekonywania do swoich racji zamienia się rolami z Oprah Winfrey, przeprowadzając wywiady ze znanymi ludźmi w telewizyjnym show. Zamiast wysłuchać swoich rozmówców mógłby przypadkiem przekonać ich do zmiany poglądów na swoje. Albo czy obecnie najbogatszy człowiek świata Warren Buffet, słynący ze swojej skrupulatności w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, mógłby zastąpić Steve`a Jobs`a wprowadzając na rynek coraz to nowe wynalazki w firmie Apple.

Odpowiedź jest oczywista: kluczem do sukcesu osobistego każdego człowieka jest rozpoznawanie u siebie naturalnych talentów oraz dopasowywanie do nich realizowanych przez siebie zadań. Stanowi to jednocześnie wyzwanie dla menedżerów, którzy takie cechy powinni rozpoznawać u swoich podwładnych i kierować ich obowiązkami tak, aby maksymalizować efektywność oraz satysfakcje z ich pracy.

Kolejnym zagadnieniem biznesowym, w którym znajduje zastosowanie analiza KTS-II jest budowanie zespołu. Czy zespół składający się wymienionych wcześniej osób byłby dobry z punktu widzenia każdego zadania? Zespół taki posiadałby niezaprzeczalnie ogromną koncentrację talentu we wszystkich możliwych obszarach (taktyczny, logistyczny, dyplomatyczny oraz strategiczny). Niemniej jednak, jak twierdzi Kim błędem byłoby założenie, że zespół ten jest w stanie zrealizować każdy projekt i zadanie. Jego zdaniem skład zespołu powinien być uzależniony od rodzaju wykonywanego zadania. I tak projekty operacyjne wymagające zdolności logistycznych powinny charakteryzować się dużym udziałem Strażników, umiejących egzekwować pracę innych obszarów, ale i dobrze gospodarować przydzielonymi zasobami. Przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju będą zapewne wymagały dużej liczby Rzemieślników, którzy posiadają rozwinięte zdolności taktyczne, itd.

Zespół redakcyjny PROFINANCE s.c
©Profinance s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.