Korzyści i referencje

Podniesienie efektywności w organizacji zgodnie z proponowanym przez nas podejściem daje konkretne korzyści finansowe.

Skutkują one podniesieniem wydajności produkcji o 20 do 30% oraz powodują znaczący wzrost zysku i płynności finansowej.

Efekty te uzyskujemy, dzięki:

  • Wyeliminowaniu nieefektywności struktury organizacyjnej
  • Zwiększeniu wydajności operacyjnej od 20 nawet do 30%.
  • Wypełnieniu wygenerowanych nowych mocy produkcyjnych dodatkowymi zamówieniami
  • Poprawie rentowności oraz płynności finansowej
  • Zbudowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej

„Gdy tempo zmian na zewnątrz Twojej organizacji jest większe od tempa zmian wewnątrz niej, to koniec jest bliski.” -Jack Welch

Koło korzyści

Zobacz, jakie korzyści uzyskały firmy, które zdecydowały się na współpracę z nami:

Meble Mirjan logo

"Przeprowadzone zmiany w systemie zarządzania produkcją dały efekt około 30% wzrostu wydajności i jednocześnie pozytywnie wpłynęły na poziom zaangażowania i wiedzy zarządczej kadry menedżerskiej w naszej firmie."

Jan Rabiega, Właściciel, Mirjan Meble

Jan Mar logo

"Zrealizowany wspólnie program pozwolił nie tylko na poprawę wydajności i redukcję kosztów, ale również na wsparcie merytoryczne dla osób zarządzających w naszej firmie.
Profinance to firma profesjonalna, działająca rzetelnie i etycznie, dlatego mogę polecić jej usługi wszystkim firmom planujacym przeprowadzenie wewnętrznych zmian."

Marcin Gatner, Właściciel, JanMar Centrum

Meblosiek logo

"Dzięki współpracy osiągnęliśmy trwały wzrost wydajności na poziomie około 30%, wzrost zaangażowania pracowników i ich motywacji dzięki systemom wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów produkcji i zaopatrzenia oraz wprowadzenie narzędzi do stałego i precyzyjnego planowania i kontroli procesów produkcyjnych, wdrożenie narzędzi do analizy rentowności produktów firmy oraz skuteczny system przepływu informacji pomiędzy kluczowymi obszarami w firmie.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy Profinance wszystkim firmom, które są zainteresowane pokonywaniem wewnętrznych barier w procesach zarządczych w kierunku bezpiecznego i skutecznego rozwoju."

Ryszard Skibiński, Prezes Zarządu, Meblosiek

MetalUnion logo

"Firma Profinance zaprojektowała i wdrożyła w okresie VI 2013 – III 2015 zmiany w procesach produkcyjnych, logistycznych, handlowych i marketingowych oraz wdrożyła analizę wyniku i rentowności firmy – z podziałem na poszczególne produkty.

W decyzji o współpracy z firmą Profinance zdecydowanie pomogła przyjazna, logiczna, konsekwentnie zbudowana oferta oraz fakt towarzyszenia menedżera Profinance we wszystkich etapach restrukturyzacji. Współpraca przebiegała wzorowo, a nasza firma będzie długofalowo korzystać ze wspólnie wypracowanych wzorców."

Włodzimierz Chwalba, Prezes Zarządu, Metal Union

Deltim logo

"Uważam, iż Profinance jest firmą doradczą godną zaufania, skuteczną i elastyczną, dlatego mogę polecić jej usługi każdej firmie, która oczekuje obiektywnej i profesjonalnej pomocy w realizacji swej drogi rozwoju."

Piotr Machura, Współwłaściciel, Deltim s.j. Machura Machura