Aktualności

Człowiek pchający pionek

Obecnie, w dobie niespotykanej dotąd zmienności warunków gospodarczych, do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej, każde przedsiębiorstwo powinno stosować skuteczną strategię, zarówno w obszarach działalności podstawowej, jak i pomocniczej

Kameleon

…świat biznesu nie zwolni w najbliższym czasie, a konkurencja na większości rynków będzie ulegała ciągłemu zaostrzaniu. Dlatego organizacjom XXI w. będzie nieustannie towarzyszyła konieczność udanego wprowadzania zmian...