Precyzyjne Kalkulacje cenowe

Obserwując rynek oraz firmy, z którymi współpracujemy zwróciliśmy uwagę na fakt, iż kalkulacje cenowe produktów u przeważającej większości firm produkcyjnych, nie są precyzyjne.

Badania przeprowadzone przez ekspertów Profinance wykazują, iż wiele firm opiera swoją działalność na sprzedaży produktów, których rentowność waha się w granicach dochodzących do kilkudziesięciu procent. Część z tych produktów generuje zyski, w tym również bardzo wysokie, podczas gdy druga część obciąża firmę stratą. Niepokojąca jest ograniczona wiedza odnośnie rentowności poszczególnych produktów i wynikające z tego ryzyko podejmowania decyzji strategicznych w obszarze portfela produktów obarczonych błędem.

Liczenie na kalkulatorze

Z czego to wynika

Rozwiązanie Profinance

W związku z tym, firma Profinance postanowiła poszerzyć swoją ofertę o produkt, pozwalający kalkulować koszty wytworzenia produktów z chirurgiczną precyzją.

Dzięki temu, firmy są w stanie dokonywać bardziej trafnych decyzji w obszarze portfela produktowego. Kalkulacje cenowe umożliwiają przypisanie każdemu produktowi kosztów, jakie poniosła cała firma w procesie jego wytwarzania. Metoda ta służy do weryfikacji istniejących już kalkulacji produktów, ale przede wszystkim daje możliwość kalkulowania cen nowych produktów, które dopiero mogą być przedmiotem produkcji. Jest to niezwykle ważne dla budowania silnych podstaw przyszłości firmy.

 

Korzyści

Autorskie rozwiązanie Profinance zostało wdrożone w wielu firmach w Polsce. Przed wdrożeniem, w każdej z nich zdiagnozowano różnice w rentownościach produktów, w granicach kilkudziesięciu procent. Wdrożenie systemu kalkulacji cenowych zaowocowało w firmach większą świadomością odnośnie tego, które produkty powinny być rozwijane, a w jakich przypadkach należy negocjować ceny. System jest również użyteczny dla kalkulacji cenowych nowych produktów. Zapewnia to firmom ograniczenie do minimum ryzyka podjęcia współpracy, której efektem byłaby niska lub ujemna rentowność sprzedawanych produktów, co w konsekwencji mogłoby prowadzić nawet do upadku firmy.