Planowanie produkcji oraz systemy wynagrodzeń

Według Profinance najważniejszą dźwignią poprawy efektywności każdej firmy jest efektywne wykorzystanie aktywów operacyjnych.

Jednak łatwo zapomnieć o tym, co rzeczywiście determinuje efektywne wykorzystanie tych aktywów. Dziś większość przedsiębiorców wie, iż to właśnie właściwe wykorzystanie czasu dostępności aktywów jest kluczem do podnoszenia efektywności oraz rentowności biznesu.

Punktem wyjścia do efektywnego wykorzystania czasu dostępności aktywów jest precyzyjna informacja o czasie wytworzenia produktów dla konkretnych procesów cyklu wytwórczego, czyli tzw. Tabela czasowa.

Grupa osób rozmawiająca o projekcie

Schemat wytworzenia produktu

Sporządzenie tabeli czasowej stanowi punkt wyjścia do dalszej optymalizacji w oparciu o czas obszarów takich jak:

  • planowanie i optymalizacja produkcji,
  • optymalizacja systemu wynagrodzeń,
  • określenie  i optymalizacja rentowności produktów oraz strategicznych klientów.

Planowanie i optymalizacja produkcji w oparciu o czas

Kiedy wszystkie produkty w firmie są zwymiarowane pod kątem czasowym, firma jest w stanie z wyprzedzeniem precyzyjnie stwierdzić, w jakim czasie będzie w stanie zrealizować zamówienie klienta.

Podstawową korzyścią z precyzyjnego planowania jest wzrost wydajności procesu produkcji nawet do 30% (!) w pierwszym okresie po wdrożeniu. Tak duży wzrost wydajności produkcji jest możliwy, dzięki maksymalnemu wypełnieniu mocy produkcyjnych. Z naszych doświadczeń wynika, że właściwie skonstruowany plan produkcji obniża koszty przezbrojeń, zwiększa rytmiczność produkcji i ogranicza pole do marnotrawstwa czasu pracy przez pracowników.

Optymalizacja systemu wynagrodzeń w oparciu o czas

System wynagrodzeń oparty o czas jest w swojej konstrukcji zbliżony do tradycyjnego i obecnie najbardziej popularnego systemu akordowego opartego na stawkach pieniężnych. Niemniej jednak posiada nad nim ważną przewagę, którą na pierwszy rzut oka niełatwo wychwycić.

Wykresy

systemie wynagrodzeń opartym na czasie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia w postaci stawki pieniężnej za każdą wykonaną operację lub sztukę wyrobu w danym procesie, tylko za wypracowany, odpowiadający jej czas. Oznacza to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas wypracowany w skali miesiąca, który nie jest tożsamy z jego obecnością w pracy. Sprawia to, że w bardzo czytelny sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować jego wydajność, która jest podstawą do osiągnięcia drugiego składnika wynagrodzenia, jakim jest premia. Pracownik może sam określić jak jest efektywny i czy będąc 8h w pracy wypracowuje 5h, 8h, czy może 9h. Daje to jasny sygnał dla niego oraz dla jego przełożonych. Taka transparentność wydajności poszczególnych pracowników promuje pracowników wydajnych oraz zachęca tych mniej wydajnych do poprawy efektywności pracy. Jak wynika z naszych doświadczeń, jest to świetny motor napędowy poprawy wydajności pracy, co realnie przekłada się na wzrost wydajności pracowników na poziomie 10-20% (!).

Ponadto dzięki systemowi wynagrodzeń opartym o czas cele pracownika oraz pracodawcy stają się zbieżne. Gdy spojrzymy na tradycyjny system akordowy to, łatwo zauważyć, że pracownicy dążą w nim do maksymalizacji swoich korzyści, które stanowią pewien kompromis pomiędzy wynagrodzeniem, a wysiłkiem włożonym w jego pozyskanie. To znaczy, że w pewnym momencie przestaje im się opłacać pracować bardziej wydajnie i w tym momencie to oni decydują o wypełnieniu mocy produkcyjnych. Natomiast patrząc na system wynagrodzeń oparty o czas, pracownik posiada ten sam cel co pracodawca, czyli najwięcej wykonanych poprawnie operacji w jednostce czasu.